Pneumatyczne urządzenia
przeciskowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W RAMACHPROJEKTU RPO WŚ NA LATA 2014 - 2020 Projektu nr RPSW.02.05.00 - 26 - 57/17

Informacje dodatkowe

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. zadania pod nazwą „Zakup maszyn do wdrożenia innowacji produktowej i procesowej

 

 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu nr RPSW.02.05.00-26-57/17 pn.: „Wdrożenie innowacji produktowej i innowacji procesowej w zakresie wytwarzania pneumatycznych urządzeń budowlanych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 ,,Wsparcie Inwestycyjne sektora MŚP” Osi 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

      I.            Wskazanie ofert uznanych a najkorzystniejsze

Zamawiający za najkorzystniejsze uznaje następujące oferty:

1)      Część 1 - Firma Ionitech Ltd. VAT BG131100633 adres: 24 Nikolai Liliev str., Sofia 1421, Bulgaria – cena 

         brutto: 123.000,00 EURO. Oferta wpłynęła dn. 08.01.2019 r.

2)      Część 2 - Firma TOMI Tomasz Wiśniewski Maszyny i Urządzenia dla Przemysłu, ul. Oleśnickiego 12/1,

         44 – 100 Gliwice, NIP: 6311037770 – cena brutto: 63.837,91 EURO. Oferta wpłynęła dn. 09.01.2019 r.

3)      Część 3 - Firma Metal Technics Polska sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa,

         NIP: 522-306-89-19 – cena brutto: 113.160,00 PLN. Oferta wpłynęła dn. 10.01.2019 r.

4)      Część 4 - Firma MAKTEK Jerzy Zalewski, ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce, NIP: 821-221-07-23 – cena

         brutto: 101.967,00 PLN. Oferta wpłynęła dn. 10.01.2019 r.

5)      Część 5 - Firma MAKTEK Jerzy Zalewski, ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce, NIP: 821-221-07-23 – cena

         brutto: 124.845,00 PLN. Oferta wpłynęła dn. 10.01.2019 r.

6)      Część 6 - Firma Metal Technics Polska sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa,

         NIP: 522-306-89-19 – cena brutto: 42.435,00 PLN.  Oferta wpłynęła dn. 10.01.2019 r. Oferta dodatkowa

         w wyniku wezwania Zamawiającego (dwie oferty z równą liczbą punktów) wpłynęła w dn. 25.01.2019 r.

7)      Część 7 - Firma MAKTEK Jerzy Zalewski, ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce, NIP: 821-221-07-23 – cena

         brutto: 53.997,00 PLN. Oferta wpłynęła dn. 10.01.2019 r.

 

 

   II.            Pełna lista podmiotów, które złożyły ofertę

1)      Część 1

        a) Wykonawca: Firma Ionitech Ltd. VAT BG131100633 adres: 24 Nikolai Liliev str., Sofia 1421, Bulgaria,

        tel. +35924390400. Oferta wpłynęła dn. 08.01.2019 r.

 

2)      Część 2

         a) Wykonawca: Firma TOMI Tomasz Wiśniewski Maszyny i Urządzenia dla Przemysłu, ul. Oleśnickiego

         12/1, 44 – 100 Gliwice, NIP: 6311037770. Oferta wpłynęła dn. 09.01.2019 r.

 

3)      Część 3

         a) Wykonawca: MAKTEK Jerzy Zalewski, ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce, NIP: 821-221-07-23. Oferta

         wpłynęła dn. 10.01.2019 r.,

         b) Wykonawca: Metal Technics Polska sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa, 

         NIP: 522-306-89-19. Oferta wpłynęła dn. 10.01.2019 r.

 

4)      Część 4

         a) Wykonawca: MAKTEK Jerzy Zalewski, ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce, NIP: 821-221-07-23. Oferta

         wpłynęła dn. 10.01.2019 r.

         b) Wykonawca: Metal Technics Polska sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa, 

         NIP: 522-306-89-19. Oferta wpłynęła dn. 10.01.2019 r.

 

5)      Część 5

         a) Wykonawca: MAKTEK Jerzy Zalewski, ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce, NIP: 821-221-07-23. Oferta

         wpłynęła dn. 10.01.2019 r.,

         b) Wykonawca: Metal Technics Polska sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa, 

         NIP: 522-306-89-19. Oferta wpłynęła dn. 10.01.2019 r.

         c) Wykonawca: EUROMETAL sp. z o.o., Miszewko 41, 80-297 Banino, , NIP: 585-000-16-03. Oferta 

         wpłynęła dn. 10.01.2019 r.

 

6)      Część 6

         a) Wykonawca: EUROMETAL sp. z o.o., Miszewko 41, 80-297 Banino, , NIP: 585-000-16-03. Oferta

         wpłynęła dn. 10.01.2019 r.

         b) Wykonawca: MAKTEK Jerzy Zalewski, ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce, NIP: 821-221-07-23. Oferta 

         wpłynęła dn. 10.01.2019 r.

         c) Wykonawca: Metal Technics Polska sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa, 

         NIP: 522-306-89-19. Oferta wpłynęła dn. 10.01.2019 r.

W wyniku uzyskania tej samej liczby punktów, na wezwanie Zamawiającego złożone zostały oferty dodatkowe:

         a) Wykonawca: MAKTEK Jerzy Zalewski, ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce, NIP: 821-221-07-23. Oferta

         wpłynęła dn. 25.01.2019 r.

         b) Wykonawca: Metal Technics Polska sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa, 

         NIP: 522-306-89-19. Oferta wpłynęła dn. 25.01.2019 r.

 

7)      Część 7

         a) Wykonawca: EUROMETAL sp. z o.o., Miszewko 41, 80-297 Banino, , NIP: 585-000-16-03. Oferta 

         wpłynęła dn. 10.01.2019 r.

         b) Wykonawca: MAKTEK Jerzy Zalewski, ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce, NIP: 821-221-07-23. Oferta 

         wpłynęła dn. 10.01.2019 r.

         c) Wykonawca: Metal Technics Polska sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa, 

         NIP: 522-306-89-19. Oferta wpłynęła dn. 10.01.2019 r.